Về việc triển khai một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 liên quan đến F0 Kỳ Tiến trên địa bàn xã
Số kí hiệu 122/UBND
Ngày ban hành 26/11/2021 Ngày hiệu lực 26/11/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Giang Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về việc triển khai một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 liên quan đến F0 Kỳ Tiến trên địa bàn xã

 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2370957