Công văn về việc chấn chỉnh, thực hiện một số biện pháp trong phòng dịch Covid-19 trên địa xã
Số kí hiệu 10/UBND
Ngày ban hành 01/03/2022 Ngày hiệu lực 01/03/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Giang Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Công văn về việc chấn chỉnh, thực hiện một số biện pháp trong phòng dịch Covid-19 trên địa xã

 Người đang truy cập: 3
 Tổng số truy cập: 2370948