I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Giang có trụ sở tại thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 023 9650 0829;

Địa chỉ trang tin điện tử: xakygiang.hatinh.gov.vn

Xã Kỳ Giang nằm ở phía bắc huyện Kỳ Anh, có diện tích tự nhiên 1719,83 ha. Toàn xã có 7 thôn có 1.706 hộ với 5.845 khẩu; Đảng bộ có 223 đảng viên, có 5 tổ chức chính trị, xã hội và các tổ chức xã hội hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.

Trong năm qua dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cán bộ và nhân dân Kỳ Giang đã nổ lực xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc. Cùng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phong trào thể dục thể thao được quan tâm phát triển, phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

2. Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan hành chính ở địa phương triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân các cấp. Lãnh đạo chỉ đạo các thôn, đơn vị đóng trên địa bàn và nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

A. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1) Sản xuất nông, lâm nghiệp:

a) Về trồng trọt: Triển khai xây dựng Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020; do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài nhiều ngày nên đã làm cho 27,4 ha cây vụ Đông bị hư hỏng (ngô: 10,5 ha, khoai lang 9,1 ha, rau các loại 7,8 ha). Diện tích lúa gieo cả năm 995 ha, đạt 100% KH, năng suất bình quân 49,5 tạ/ha, sản lượng 4.927 tấn đạt 100%KH, trong đó vụ Xuân gieo 500/500 ha, đạt 100% KH, cơ cấu giống lúa chủ yếu: RVT, XM12, Nếp 97,98; năng suất bình quân đạt 52,5 tạ/ha, sản lượng 2.625 tấn, vụ Hè Thu diện tích gieo 495/495 ha đạt 100% KH cơ cấu giống lúa chủ yếu: RVT, XM12, Nếp 97,98,  năng suất bình quân 46,5 tạ/ha, sản lượng 2.302 tấn ( do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây mưa lớn, ngập lụt một số diện tích lúa trong thời kỳ trổ bông nên làm giảm năng suất và sản lượng) ; cây Lạc diện tích gieo trỉa 47 ha đạt 100%KH, năng suất bình quân đạt 24 tạ/ha, sản lượng 112 tấn đạt 100%KH,; khoai lang diện tích 15.5 ha, ngô diện tích 12,2 ha, sắn diện tích 8,2 ha; rau, củ quả các loại khác diện tích 57 ha, sản lượng 137 tấn.

b) Chăn nuôi, thú y: Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nên tình hình dịch cơ bản ổn định, chỉ xẩy ra một số bệnh thông thường. Tổng đàn trâu có 712 con đạt 98%KH, đàn lợn 1.170 con đạt 101%KH, đàn dê có 381 con đạt 100%KH, đàn gia cầm có 72.450 con đạt 99%KH. Tiêm phòng đợt 1 năm 2020 đạt kết quả: đàn trâu bò đạt 94%, đàn chó đạt 98%, đàn lợn đạt 95%, đàn vịt đạt 95% và đợt 2 đạt kết quả: đàn trâu bò đạt 97%, đàn lợn đạt 95%, đàn vịt đạt 94% (so với chỉ tiêu huyện giao) ; tiếp nhận 20 lít hóa chất và cung ứng cho các hộ chăn nuôi phun phòng dịch sau mưa lũ cơn bão số 2. Phối hợp với Phòng nông nghiệp huyện rà soát hộ chăn nuôi theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh có 07 hộ.

c) Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả; chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trước tình hình nắng nóng kéo dài; diện tích trồng rừng tập trung được 20,3/15ha, đạt 137%KH, 5.700 cây phân tán đạt 28,5%KH, sản lượng khai thác 3.250/3.000m 3 đạt 108%KH. Xử lý 03 vụ vi phạm vệ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

2. Công tác quản lý đất đai tài nguyên và môi trường:

- Cấp đổi tại giao dịch một cửa: Xây dựng 12 bộ hồ sơ đính chính thông tin, 08 bộ hồ sơ cấp đổi, 02 bộ hồ sơ thừa kế GCNQSD đất; Làm việc với 02 hộ có đơn liên quan đến đất đai (Hộ Bà Dương Thị Thúy Vân và ông Nguyễn Văn Chất); Phối hợp với thôn tân Phan, Tân Thắng kiểm tra thực địa 18 hộ xin cấp đổi GCNQSD đất; xây dựng giá đất cụ thể quy hoạch khu dân cư thôn Tân Giang. Lũy kế đến 10 tháng đã tiếp nhận của hộ dân 290 bộ hồ sơ cấp GCNQSD đất; trong đó: 73 bộ hồ sơ chuyển nhượng, 96 bộ hồ sơ sửa sai đăng ký biến động, 102 bộ hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất, 19 bộ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất.

- Công tác kê khai công nhận lại hạn mức đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 theo Quyết định 2443 của UBND tỉnh : Hội đồng tư vấn xã xét duyệt 240 bộ hồ sơ; trong đó đủ điều kiện 210 bộ hồ sơ, không đủ điều kiện 30 bộ hồ sơ; đang tập trung hoàn thành 28 bộ hồ sơ nộp huyện.

- Công tác giao đất và đấu giá QSD đất: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 19 lô tại vùng quy hoạch khu dân cư thôn Tân Giang, hoàn thiện hồ sơ để đấu giá đất vùng Cựa Tré;

- Chỉ đạo HTX môi trường Tân Trường Phát thu gom, vận chuyển và xử lý 78 tấn rác thải rắn sinh hoạt.

3. Dịch vụ kinh doanh:

Số hộ hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã là 263 hộ, trong đó có 01 cửa hàng tự chọn, 05 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và buôn bán lúa, lân đạm doanh thu hàng năm trên 3 tỷ đồng, 06 xe khách, 14 phương tiện vận tải; có trên 200 máy làm đất lớn và nhỏ, 12 máy gặt đập liên hoàn, trên 15 tổ thợ xây dựng tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong xã; góp phần đem lại doanh thu trên địa bàn xã và nâng cao thu nhập hộ gia đình.

4. Xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi:

a) Xây dựng cơ bản: Hoàn thiện nhà văn hóa thôn Tân Giang; nâng cấp nhà văn hóa thôn Tân Đình, 300 m 2 sân nhà văn hóa thôn Tân Phong, sân bóng đá thôn Tân Phan, Tân Khê, Tân Đình, Tân Thắng với khối lượng 6.900 m 3 đất, 450 m 2 sân trường Mầm Non bằng gạch taerrazo, 0,91km đường nhựa từ QL1A về thôn Tân Phan; hoàn thành 600 m 2 sân bóng chuyền thôn Tân Đình bằng bê tông, 9,7 km đường điện hạ áp tại các thôn (dự án xây dựng) và 02 trạm biến áp, 2,9 km đường điện thắp sáng; hoàn thiện 05 bộ hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp phép xây dựng cho hộ dân.

b) Giao thông, thủy lợi: Nhận 223,6 tấn xi măng theo cơ chế hỗ trợ;

- Giao thông nông thôn: Phát quang, giải tỏa tầm nhìn 6,7km; khơi thông rảnh thoát nước trục xã, thôn, ngõ xóm trên địa bàn các thôn với chiều dài 10,5km; xây dựng 0,387 km đường ngõ xóm (Tân Phan mở rộng 0,2km, Tân Khê 0,05km, Tân Thắng 0,137km), gia cố lề đường bằng bê tông xi măng 6,63 km lề đường (Tân Thành 2,5km, Tân Phan 1,23km, Tân Giang 1,05 km, Tân Khê 1,15 km, Tân Đình 0,7km); tu sữa 0,023 km đường trục thôn Tân Phan và nâng cấp 1.212 m 3 đất lề đường trục thôn (T ân Thành 480m 3 ; Tân Đình 100m 3 , Tân Thắng 632m 3 ) ; xây dựng 0,32 km rãnh thoát nước tại thôn Tân Thắng, 2,2km bồn trồng hàng rào xanh (Tân Giang 0,7km, Tân Đình 0,5km, Tân Thắng 0.5km, Tân Phan 0,5km)

- Thủy lợi, nội đồng: 7/7 thôn tổ chức huy động nhân dân nạo vét kênh mương với chiều dài 60 km, khối lượng 7.200 m 3 ; đổ bê tông đường trục chính nội đồng 0,41km (Tân Phong 0,28km, Tân Thành 0,13km) ; xây dựng 0,95 km kênh mương bằng bê tông (Tân Phong 0,2 km kênh N1-14, Tân Đình 0,3 km, Tân Thắng 0,45 km) , 25 cống nội đồng.

5. Công tác thu, chi ngân sách:

- Thu ngân sách xã trong năm được 23.282 triệu đồng/23.144 triệu đồng, đạt 100,6%KH, trong đó thu ngân sách xã hưởng 100% được 219 triệu đồng/346 triệu đồng đạt 63%, thu các khoản phân chia theo tỷ lệ % được 14.435 triệu đồng/18.709 triệu đồng đạt 77%, thu bổ sung cân đối 8.398 triệu đồng/4.065 triệu đồng đạt 207%KH, thu chuyển nguồn 207 triệu đồng, thu kết dư ngân sách năm trước 23,7 triệu đồng; chi ngân sách 10 tháng đầu năm 21.607 triệu đồng/23.144 triệu đồng, đạt 93,4%KH, trong đó chi thường xuyên: 5.407 triệu đồng/4.738 triệu đồng đạt 114%, chi đầu tư xây dựng cơ bản 16.200 triệu đồng/18.314 triệu đồng đạt 88,5%.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Lĩnh vực thông tin tuyên truyền.

Trong năm đã tiến hành treo 76 băng rôn, khẩu hiệu bằng bạt, chạy chữ điện tử 152 khẩu hiệu tại cổng chào các thôn; làm 9 tranh cổ động khổ lớn, 100 cờ phướn, 150 pano… tuyên truyền nhân các ngày lễ của đất nước, Đại hội Đảng các cấp, dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ khác ...

Phối hợp Ban công an xã ra quân 12 buổi tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cách ly xã hội.

Triển khai 6 đợt treo cờ nhân dịp tết nguyên đán, giỗ Tổ Hùng Vương và ngày giải phóng Miền Nam, Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội Đảng bộ huyện và Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh… tại trung tâm hành chính, các trục đường trên địa bàn xã, đường trục thôn và Trung tâm văn hóa thôn, trường học và các hộ gia đình. Tỷ lệ treo cờ tại hộ gia đình đạt 95%.

Phát 239 bản tin và đĩa tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã. Trang thông tin điện tử xã đã đăng 49 tin bài, 104 văn bản điều hành.

Tham mưu ban hành 5 Kế hoạch, 9 công văn, 4 thông báo của ngành về việc thực hiện các nhiệm vụ và hướng dẫn chỉ đạo các thôn xây dựng NTM, các nhiệm vụ chính trị và hoạt động Văn hóa, thể thao.

Tiếp nhận và lắp bàn giao 207 bộ ăng ten kỹ thuật số DTH do Sở Thông tin truyền thông hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

2. Lĩnh vực Thể dục thể thao.

Chỉ đạo 3 thôn Tân Thành, Tân Giang, Tân Phan hoàn thiện các thiết chế về văn hóa, thể thao thôn trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu: Thôn Tân Giang xây dựng Nhà văn hóa mới; các thôn Tân Thắng, Tân Đình, Tân Phan xây mới, nâng cấp khu thể thao, sân vận động.

Chỉ đạo 7 thôn tổ chức các giải thể thao nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý và 90 năm ngày truyền thống MTTQ, ngày đại đoàn kết dân tộc.

Phối hợp các đoàn thể tổ chức 04 giải thể thao gồm: Bóng chuyền Nam, nữ, bóng đá thiếu niên, kéo co. Chỉ đạo 7/7 thôn tổ chức các giải thể thao nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý và Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham gia giải bóng chuyền nam do huyện tổ chức, kết quả vào vòng tứ kết.

Phòng trào thể thao quần chúng được nhân dân tích cực tham gia nhất là bộ môn bóng chuyền, bóng đá. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên chiếm 50%. Kết quả bình xét cuối năm có 633 gia đình đạt danh hiệu GĐTT, đạt tỷ lệ 38%.

3. Lĩnh vực văn hóa văn nghệ

Chỉ đạo 7/7 thôn tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ đêm giao thừa tết nguyên đán Canh Tý và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Tổ chức thành công Chương trình văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng. 02 chương trình chào mừng Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân, Hội LHPN.

Kiện toàn Ban chủ nhiệm và duy trì hoạt động Câu lạc bộ dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh xã, và Câu lạc bộ dân ca Nghệ Tĩnh chi hội người cao tuổi thôn Tân Khê.

Câu lạc bộ dân ca Ví, dặm Nghệ - Tĩnh xã tham gia Liên hoan dân ca Ví Dặm Nghệ - Tĩnh huyện Kỳ Anh năm 2020 với 3 tiết mục. Kết quả đạt có 01 tiết mục đạt giải A, 01 tiết mục đạt giải B, đạt giải nhì toàn đoàn.

Phối hợp với các ban ngành trong UBND xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lưu trữ tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa và nông thôn mới nâng cao.

4. Lĩnh vực Xây dựng Làng văn hóa, GĐVH, GĐTT

Chỉ đạo các thôn tiếp tục xây dựng đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH”  và tiếp tực phát huy, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Chỉ đạo 7 thôn đăng ký tham gia thi đua xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2020. Kết quả đợt 1 có 6/7 thôn được Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn văn hóa.

Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện kiểm tra công nhận Cơ quan UBND xã đạt chuẩn đơn vị văn hóa năm 2019, được đoàn kiểm tra đánh giá cao.

Tham mưu UBND xã đăng ký và tiến hành xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới năm 2020.

Chỉ đạo 7/7 thôn tiến hành công bố nội dung Hương ước mới và áp dụng vào đời sống nhân dân trên địa bàn thôn. Đến nay 7/7 thôn đã tiến hành thông qua nhân dân và tổ chức thực hiện.

Tham mưu kiện toàn Ban Biên tập Trạm truyền thanh, trang thông tin điện tử và BCĐ “TDĐKXDĐSVH” xã. Đến nay Ban biên tập hoạt động có hiệu quả.

Bổ sung hoàn thiện hồ sơ lưu trữ tiêu chí 16 (Văn hóa) theo quy định.

Chỉ đạo các thôn tiến hành tổ chức họp dân đăng ký các danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình thể thao đầu năm 2020. Tiến hành bình xét các danh hiệu VH, TT năm 2020. Kết quả: GĐVH có 1565/1706 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92%.

Tiếp tục chỉ đạo Khu dân cư Tân Phong, Tân Khê, Tân Đình, Tân Thắng tiếp tục phát huy, giữ vững khu dân cư NTM kiểu mẫu, các thôn Tân Thành, Tân Giang, Tân Phan, tiến hành các bước xây dựng phấn đấu đạt 10/10 tiêu chí.

5. Văn hóa giáo dục .

Tham dự lễ tuyên dương học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do huyện tổ chức, trong đó xã Kỳ Giang có 02 em. Tổ chức tổng kết năm học 2019-2020, trường THCS đạt 04 giải học sinh giỏi tỉnh, 33 giải học sinh giỏi huyện và tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp đạt 99,2%; trường Tiểu học có 03 giải học sinh giỏi huyện môn thể dục thể thao; trường Mầm Non tổng số trẻ đến trường có 280 cháu, giảm 121 cháu so với năm học 2018-2019 (do cắt giảm giáo viên hợp đồng) , trong đó có 98 cháu 5 tuổi đủ điều kiện lên lớp 1 và bé khỏe, bé ngoan đạt tỷ lệ 96%. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn trở lên, chỉ đạo các trường bổ sung cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2020-2021. Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg có 02 gia đình và 03 tập thể được biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị học tập biểu dương xuất sắc giai đoạn 2015-2020

6. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình:

- Về y tế: Đã tổ chức khám và điều trị cho 163 lượt người; tính đến thười điểm hiện nay đã khám và điều trị cho 3697 lượt người, trong đó có 1.151 lượt người khám và cấp thuốc BHYT; tổng số trẻ em dưới 5 tuổi có 573 trẻ, số trẻ suy dinh dưỡng cân nặng có 38 trẻ, chiếm tỷ lệ 6,6%, suy dinh dưỡng chiều cao có 84      trẻ, chiếm tỷ lệ 14,7%.

- Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Đến thời điểm hiện nay có 565 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai, chiếm tỷ lệ 62%; triệt sản nữ 01 người; số trẻ sinh ra trong năm là 54 cháu, tỷ suất sinh 7,3%o, trong đó 24 nam và 16 nữ; số người sinh con thứ 3 trở lên 11 người, chiếm tỷ lệ 20%.

7. Chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm:

- Công tác chính sách, xã hội:

+ Công tác chính sách người có công: Xây dựng 06 bộ hồ sơ mai táng phí; 03 bộ hồ sơ cấp lại thẻ BHYT; 02 bộ hồ sơ hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, 01 bộ hồ sơ con thương binh hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo; lập danh sách điều dưỡng có 47 đối tượng (11 đối tượng điều dưỡng tập trung, 36 đối tượng điều dưỡng tại nhà) ; tiếp nhận và cấp phát gần 191 triệu đồng cho 127 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; hoàn thành 01 nhà tình nghĩa. Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ, thăm hỏi tặng quà cho 246 đối tượng và thân nhân gia đình người có công với cách mạng với số tiền 54,3 triệu đồng (gồm quà của TW, tỉnh, huyện, xã)

+  Công tác bảo trợ xã hội: Trong tháng hoàn thiện công tác thu thập và cập nhật xử lý thông tin thị trường lao động năm 2020, lao động có việc đạt tỷ lệ 99,97%, lao động có việc làm qua đạo tạo: 73,85%; cơ bản hoàn thành việc điều tra và niêm yết danh sách hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại thôn, kết quả: 4,15% hộ nghèo (chưa trừ hộ BTXH), 3,84% hộ cận nghèo; chỉ đạo các thôn tổ chức tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng  ý nghĩa, vui vẻ và tặng 1.910 suất quà với số tiền 19.100.000 đồng, ngoài ra tiếp nhận và vận động 24 suất quà với số tiền 12.000.000 đồng từ cấp trên và các tổ chức đoàn thể xã (trong đó: huyện đoàn 5 suất trị giá 2.500.000 đồng, Quỹ BTTE huyện 5 suất trị giá 2.500.000 đồng, Hội bảo trợ và Đoàn thanh niên xã 14 suất trị giá 7.000.000 đồng). Lũy kế 10 tháng hoàn thiện 11 bộ hồ sơ hưởng mới chế độ, 01 bộ hồ sơ điều chỉnh mức hưởng, 01 bộ hồ sơ mai táng phí và 09 bộ hồ sơ thôi hưởng chế độ BTXH; 27 bộ hồ sơ cấp mới, cấp đổi thẻ BHTY; tiếp nhận và cấp phát 261 triệu đồng cho 174 đối tượng BTXH bị ảnh hưởng Covid-19; hoàn thành 01 nhà tình thương; Phối hợp với công đoàn BCH quân sự huyện Kỳ Anh hỗ trợ thu nhập 01 hộ nghèo thuộc chính sách BTXH giai đoạn 2020-2025; cập nhật phần mềm quản lý bảo trợ xã hội, giảm nghèo và quả lý danh sách trẻ em.

+ Triển khai Kế hoạch vận động, tổ chức cất bốc “quy tập các ngôi mộ hiện đang nằm rải rác trên các cánh đồng, khu dân cư, nơi hoạt động cộng đồng tập trung về nghĩa trang của địa phương, dòng họ”; qua khảo sát hiện có 1.030 ngôi mộ, trong đó có 630 ngôi mộ vô chủ, 400 ngôi mộ có chủ. Đã triển khai cất bốc được 452 ngôi mộ vô chủ quy tập về nghĩa trang xã.

- Tình hình đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững: Trong Tết đã tiếp nhận và trao được 620 suất quà quà cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị gần 150 triệu đồng (Nguồn quà của Trung ương, tỉnh, huyện, xã, quỹ tín dụng nhân dân Giang - Đồng - Tiến và các tổ chức khác) ; ngoài ra quà mừng thọ cho 118 cụ với số tiền 33 triệu đồng; tiếp nhận và cấp phát gần 120 triệu động hỗ trợ cho 173 hộ nghèo hộ cận nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đời sống nhân dân ổn định, không có hộ thiếu đói trong dịp giáp hạt, trong 10 tháng đầu năm nhân dân vay vốn từ các ngân hàng để phát triển kinh tế trên 65 tỷ đồng; lũy kế đến thời điểm hiện nay dư nợ các ngân hàng và Quỹ TDND gần 205 tỷ đồng; có 63 người xuất khẩu lao động, đạt 42%KH (do ảnh hưởng dịch Covid - 19 nên tỷ lệ xuất khẩu lao động đạt thấp); tỷ lệ lao động có việc làm qua đạo tào đạt 66,2%.

8. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

7/7 thôn chỉnh trang hàng rào xanh và vệ sinh môi trường, xây 60 hố ủ phân vi sinh; thôn Tân Giang xây 140 m rãnh thoát nước, 20 bồn hoa, trồng 91 cây bằng lăng và 2000 cây chuỗi ngọc, thôn Tân Phan trồng 5.000 cây chỗi ngọc; kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bềm vững; phân công phụ trách hồ sơ tiêu chí; điều chỉnh khung kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo xây dựng sản phẩm Ocop (bánh đa vừng Nguyên Lâm), giữ vững khu dân cư thôn Tân Phong, Tân Khê, Tân Đình, Tân Thắng đạt chuẩn và xây dựng thêm 03 khu dân cư (Tân Thành, Tân Phan, Tân Giang theo Quyết định 33 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) ; giữ vững 21 vườn mẫu đã đạt chuẩn, vận động xây dựng mới 11 vườn mẫu tại các thôn (theo Quyết định 59 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) ; vận động 27 hộ cải tạo vườn hoang và chỉnh trang 108 vườn hộ, di dời và xây dựng 46 hố chứa phân, 675 hộ sắp xếp nhà ở gọn gàng ngăn nắp, 02 hộ hiến đất (102m 2 ), 01 hộ tháo gỡ công trình để mở rộng đường giao thông nông thôn; xây dựng được 106 bồn trồng hoa, cây bóng mát, 230 m bồn trồng hàng rào xanh, 06 vườn ươm. Trồng bổ sung được 38.691 cây bóng mát và cây hàng rào xanh tại các tuyến đường, nhà văn hóa thôn.

C. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH, THANH TRA VÀ TƯ PHÁP

1. Quốc phòng, an ninh:

- Quốc phòng:

+ Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với Ban công an xã duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Chấp hành nghiêm mệnh lệnh quân sự, quốc phòng và chỉ lệnh huấn luyện SSCĐ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, tham gia tập huấn quân sự đầu năm quân số 05 đồng chí, tham gia tập luyện phục vụ lễ ra quân huấn luyện 12 đồng chí; tổ chức huấn luyện cho dân quân năm thứ nhất, đảm bảo quân số chỉ tiêu giao 15 đồng chí và tổ chức huấn luyện tại xã cho ba 3 binh chủng 65 đồng chí; hội thao đạt giải 2 cụm.

+ Tổ chức đăng ký NVQS tháng 4 năm 2020 đúng theo kế hoạch của Ban CHQS huyện; độ tuổi 17 có 26 thanh niên, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có 227 thanh niên, nữ chuyên môn kỷ thuật có18 người, phương tiện kỷ thuật có 21 chiếc.

+ Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện chi trả trợ cấp một lần cho 02 đối tượng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, nâng tổng số đến nay có 337/345 đối tượng được hưởng.

- An ninh:

+ Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn cơ bản ổn định; thường xuyên tổ chức công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn, chủ yếu tập trung vào ban đêm, đặc biệt trong dịp tết Canh Tý 2020, dịp lễ 30/4, 01/5 và thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ xã, huyện và tỉnh; qua tuần tra, kiểm tra, xử lý và nhắc nhở  09 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và hạn chế được tình trạng cướp tài sản, trộm chó, trộm gà, đánh bạc... Tổ chức ký cam kết 06 trường hợp thường xuyên săn bắt các loại chim chấp hành nghiêm việc cấm săn bắt, mua bán các loại chim tự nhiên.

+ Đã bắt giữ và xử lý 21 vụ việc; trong đó: trộm cắp tài sản: 02 vụ; vi phạm quy định về vũ khí, vật liệu nổ, pháo: 03 vụ; tai nạn giao thông xẩy ra: 06 vụ; cháy rừng xẩy ra: 03 vụ; vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19: 05 vụ; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 01 vụ và điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm 01 vụ; vận động thu hồi 03 súng tự chế, 09 xung kích điện, 03 con dao các loại, 05 lưới bát quái. Tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra 03 vụ va quẹt làm 03 người bị thương. Tiếp tục thực hiện Phương án 135 của UBND huyện đã di dời 08 biển hiệu, biển quảng cáo, 01 điểm đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT.

+ Làm thủ tục giải quyết cho 360 trường hợp liên quan đến công tác đăng ký và quản lý cư trú; trong đó tách hộ mới 35 hộ, cấp đổi, cấp lại 08 hộ; đăng ký thường trú cho 106 nhân khẩu; xóa đăng ký thường trú 04 hộ, 60 nhân khẩu; làm thủ tục đăng ký tạm trú cho 22 nhân khẩu, cấp giấy tạm vắng cho 07 lượt người; cấp đơn đề nghị làm CMND cho 87 lượt người; hướng dẫn 31 công dân làm thủ tục sửa sai chứng minh nhân dân; đăng ký tạm trú cho 04 người nước ngoài về thăm người thân trên địa bàn.

2. Công tác tuyên truyền PBGPPL, thanh tra, tư pháp, giải quyết đơn thư:

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: tổ chức tuyên truyền 04 cuộc có trên 1.200 lượt người tham gia (trong đó có 02 cuộc tuyên truyền tại trường học); có 52 bản tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí; 47 lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã.

- Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân: Tổng số đơn tiếp nhận 16 đơn kiến nghị nội dung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, đã giải quyết 14 đơn, còn 02 đơn chưa giải quyết; phối hợp với các thôn tổ chức hòa giải 06 vụ, trong đó hòa giải thành 04 vụ.

- Công tác quản lý hộ tịch: Đăng ký khai sinh 16 trường hợp, lũy kế  179 trường hợp; đăng ký kết hôn 01 đôi, lũy kế 30 đôi; đăng ký khai tử 02 trường hợp, lũy kế 42 trường hợp; đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch 01 trường hợp, lũy kế 11 trường hợp; ghi bổ sung hộ tịch 01 trường hợp, lũy kế 04 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân cho 02 trường hợp, lũy kế 55 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính 225 bản, lũy kế 2.525 bản; cấp bản sao từ sổ gốc 23 trường hợp, lũy kế 651 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch, chữ ký trong giấy tờ văn bản 34 bản, lũy kế 478 bản; Lập danh sách đề nghị BHXH huyện cấp thẻ BHYT cho 04 trẻ dưới 6 tuổi, lũy kế 30 trẻ.

- Công tác thanh tra nhân dân: Ban thanh tra nhân dân hoạt động giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của Luật. Trong 10 tháng đầu năm đã tổ chức giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn; giám sát các khoản thu, chi của địa phương...

3. Cải cách hành chính, quản lý, điều hành của UBND xã:

- UBND xã đã ban hành 495 văn bản; trong đó có 118 Quyết định, 70 Công văn, 45 Thông báo, 158 Tờ trình, 19 Kế hoạch, 02 Đề án, 83 loại văn bản khác để quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH và đảm bảo ANQP trên địa bàn xã.

- Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã và UVUBND xã theo quy định; đề nghị UBND huyện thôi việc 01 công chức để hưởng chế độ BHXH theo nguyện vọng cá nhân và tiếp nhận 02 công chức luân chuyển đến.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tập trung đầu mối, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp được đẩy mạnh; một cửa điện tử, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến cấp xã đã đi vào hoạt động ổn định; tăng cường các hoạt động kiểm soát, cập nhật, công khai các thủ tục hành chính bảo đảm minh bạch, thuận lợi cho người dân.

D. HOẠT ĐỘNG ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Tập trung chỉ đạo định hướng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng, tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng xuân canh tý năm 2020 và các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền về đại hội đảng bộ xã, đại hội đảng bộ huyện và đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của đảng; tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covi-19 theo chỉ thị 19 của thủ tướng chính phủ; tuyền truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

- Những nội dung, hoạt động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện tại các chi bộ trong mục sinh hoạt tình hình tư tưởng của đảng viên trong chi bộ để kịp thời chấn chỉnh những đảng viên có biểu hiện chưa tốt về mặt tư tưởng; chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên trước thềm đại hội đảng bộ xã, đại hội đảng bộ huyện và đại hội đảng các cấp

- Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, cụm pano- áp pích tuyên truyền tại công sở, nhà văn hóa các thôn, các trục đường chính; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định;

- Việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng: được thực hiện thường xuyên, các loại báo, tạp chí của Đảng được chuyển về tận các chi bộ đảng đầy đủ.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Những hoạt động trọng tâm, bàn chủ trương, nghị quyết của BCH, BTV: BCH Đảng bộ sau khi họp đã ban hành thông báo kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từng tháng; chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội Đảng bộ xã và tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng khu dân cư mẫu tại 03 thôn Tân Thành, Tân Phan, Tân Giang;

- Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt Nam (3/02/1930-3/02/2020), thành phần tham dự hội nghị toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã theo quyết định 979 của Ban thường vụ huyện ủy; tại hội nghị đã trao huy hiệu đảng cho 04 đồng chí tặng huy hiệu 60,55,45,30 tuổi đảng

- Sau đại hội triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ xã, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng kế hoạch học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ xã, của UBKT đảng ủy; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành đảng bộ xã; Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Đảng ủy và của UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT Đảng ủy với các tổ chức có liên quan; Phân công nhiệm cho ủy viên Ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kiện toàn các đoàn công tác của đảng ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn diện tại các thôn, trường học và trạm y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban tuyên giáo; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới & giảm nghèo bền vững; Ban xây dựng cơ sở an toàn làm chủ; Ban chỉ đạo thực quyết định 2443 của UBND tỉnh về công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980; ban chỉ đạo phòng chống covid19.

- Kết quả chấn chỉnh nề nếp, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đội xuất: các chi bộ nông thôn đều sinh hoạt vào ngày 03, chi bộ khối cơ quan trường học, quỹ tín dụng sinh hoạt vào ngày 04; đánh giá: Đạt kết quả tốt.

- Xây dựng tổ chức Đảng; thành lập, giải thể, sáp nhập: Thực hiện công văn 2121-CV/TU, ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công văn 919-CV/HU, ngày 23/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập chi bộ công an trực thuộc Đảng bộ xã. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020 Đảng ủy xã Kỳ Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ công an trực thuộc đảng ủy xã, chỉ định đồng chí Hoàng Văn Hạnh, trưởng công an xã đảm nhiệm chức vụ Bí thư chi bộ; dự và chỉ đạo Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ công an có đồng chí Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, phó Công an huyện Kỳ Anh và các Đồng chí trong Ban Thường vụ đảng uỷ, Thường trực HĐND, Trưởng các đoàn thể cấp xã, Bí thư các chi bộ.

- Công tác tổ chức cán bộ (đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại tổ chức, đảng viên; bố trí, bổ nhiệm,...) : xây dựng dự thảo Đề án nhân sự cấp ủy và nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 cùng phướng án nhân sự đại hội đảng bộ xã. Tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ xã Kỳ Giang nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã bầu 14 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã; tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ xã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy được Ban Thường vụ huyện ủy phê chuẩn tại Quyết định 1872-QĐ/HU và bầu UVUBKT Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ huyện ủy phê chuẩn tại Quyết định 1875-QĐ/HU. Sau đại hội đã tổ chức Hiệp thương cử chủ tịch MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024; chỉ đạo bầu bổ sung Bí thư đoàn thanh niên; chỉ đạo Hội đồng nhân dân xã họp và bầu bổ sung chủ tịch UBND xã

- Công tác đảng viên: chuyển sinh hoạt đảng: 05 đồng chí; tiếp nhận sinh hoạt đảng: 01 đ/c; phát triển đảng viên (tuyên truyền giác ngộ, cử học đối tượng đảng, lập hồ sơ kết nạp đảng, kết nạp đảng viên, chuyển chính thức): hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên xem xét kết nạp 06 quần chúng vào đảng; hướng dẫn 03 quần chúng xây dựng hồ sơ kết nạp đảng ; trao tặng huy hiệu đảng cho 09 đảng viên;

3. Công tác kiểm tra, giám sát.

- Số cuộc, nội dung kiểm tra, giám sát; số tổ chức, cán bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát: Đảng ủy ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT đảng ủy năm 2020

- Trong năm không có tổ chức, cá nhân nào bị xem xét kỷ luật, hình thức đề nghị kỷ luật.

- Tổ chức 01 cuộc giám sát của đảng ủy về công tác giải quyết đơn thư đối với đồng chí Phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã.

- UBKT Đảng ủy tổ chức  02 cuộc kiểm tra về thu chi tài chính đảng, đảng phí đối với chi ủy chi bộ Trường Mầm non, chi ủy, chi bộ Tân Phan, đ/c bí thư chi bộ Tân Đình; Tân Thắng, Tân Giang các chi bộ được kiểm tra thực hiện tốt.

4. Công tác Dân vận, hoạt động MTTQ và các đoàn thể quần chúng

- Kết quả triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”:

+ Số mô hình đăng ký xây dựng mới: triển khai cho các tập thể và cá nhân đăng ký xây dựng mô hình “dận vận khéo” trở thành phong trào sâu rộng trong toàn thể cán bộ nhân dân, nhất phong trào các thôn xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Lãnh đạo UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN và thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên triển khai; chế độ giao ban giữa cấp ủy với khối dân vận được thực hiện theo quy chế;

- Các hoạt động thực hiện chính sách tôn giáo, tín ngưỡng: không

Cán bộ, đoàn viên, hội viên đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định của địa phương; nhất là vận động nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới;

MTTQ xã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai cuộc vận động cất bốc, quy tập 430 ngôi mộ vô chủ ở trên các cách đồng và trong khu dân cư lên nghĩa trang xã. Tổ chức giám sát việc xây dựng đường GTNT,TLNĐ; vận động nhân dân xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu NTM;

Đoàn thanh niên tổ chức thành công đại hội điểm Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được cấp trên đánh giá cao; tích cực ra quân làm vệ sinh môi trường, ra mắt tuyến đường điện thanh niên thắp sáng đường quê tại thôn Tân Phong; tham gia trồng, ươm cây hàng rào xanh; tham gia hiến máu nhân đạo và các hoạt động từ thiện; thành lập đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi; vận động, quyên góp trao 19 suất quà trị giá 5,800,000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, hộ nghèo; giới thiệu cho Đảng 06 đoàn viên ưu tú cho đi học lớp đối tượng Đảng; tổ chức 01 lớp đối tượng Đoàn cho 140 TN, xem xét kết nạp 83 thanh niên vào Đoàn;          Hội liên hiệp Phụ nữ hưởng ứng tích cực các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ký cam kết gia đình “5 không 3 sạch”, kết quả có 752 hội viên đăng ký tham gia, trong đó có 767 hội viên tham gia hưởng ứng; hưởng ứng tích cực các phong trào VHVN-TDTT; phong trào nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, gia đình ấm no hạnh phúc; Phối hợp với Công đoàn xã Kỳ Giang tổ chức hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm ngày 08/3; vận động hội viên mua 615 thẻ BHYT; hướng dẫn sắp xếp nhà cửa đạt tỷ lệ 93 %; Tổ chức quyên góp 1,2 triệu  đồng giúp đỡ, thăm hỏi các gia đình chính sách, hội viên nghèo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; quyên góp quỹ “Mái ấm tình thương”;

- Cán bộ, hội viên Hội nông dân vận động hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo; tổ chức tuyên truyền các chính sách của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vận động hội viên tham gia phong trào xây dựng NTM; đã có nhiều mô hình kinh tế điển hình xuất hiện trên địa bàn xã như mô hình trồng dưa tại Tân Khê, mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung;

- Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát động phong trào “xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang nhà ở”; giáo dục thế hệ trẻ.

- Hội người Cao tuổi phát huy phong trào “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; động viên con cháu hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước và đóng góp xây dựng quê hương; tham mưu cho lãnh đạo các thôn tổ chức mừng thọ đầu năm cho các cụ cao niên đến tuổi mừng thọ có ý nghĩa. Các Hội quần chúng khác đều hoạt động khá.

5. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ chính trị của địa phương; bàn và quyết định các vấn đề có tính trọng tâm; Duy trì chế độ hội họp, giao ban; ban hành thông báo kết luận để triển khai thực hiện; chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể có hiệu quả hơn.

Đội ngũ cán bộ chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

HĐND xã tổ chức thành công kỳ họp thứ 14, 15, ban hành các Nghị quyết; thực hiện các hoạt động giám sát theo chức năng nhiệm vụ; UBND xã điều hành các hoạt động KTXH  trên địa bàn xã đạt kết quả cao.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 35, Kết luận 05, Quyết định 33 của Tỉnh, Chỉ thị 12, quy định 300 của Ban thường vụ huyện ủy;  thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng; hoạt động của bộ phận một cửa và một cửa liên thông luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và công dân đến giao dịch; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của cấp trên và của cấp uỷ, HĐND xã được UBND xã triển khai và thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

 Người đang truy cập: 4
 Tổng số truy cập: 2366417