Tiếp công dân định kỳ ngày 22/2/2024
Số kí hiệu 05
Ngày ban hành 22/02/2024 Ngày hiệu lực 22/02/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Giấy mời
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Giang
Nội dung
Đính kèm: Tiếp công dân định kỳ ngày 22/2/2024

 Người đang truy cập: 15
 Tổng số truy cập: 2366384