Diện tích 17,20 km2


Diện tích 17,20 km 2 , dân số 5.308 người; phía bắc giáp Kỳ Tiến, phía đông giáp các xã Kỳ Phú,  phía nam giáp xã Kỳ Khang, đông bắc giáp 2 xã Kỳ Tiến và Kỳ Xuân.Trước năm 1945 là 3 làng: Hoàng Giang, Mạc Khê, Phú Dẫn tổng Cấp Dẫn. Sau năm 1945 đặt làm xã Cấp Tân. Năm 1954 đổi làm xã Kỳ Giang, sau khi tách làng Liệt Thượng về xã Kỳ Phú và Liệt Hạ về xã Kỳ Khang, năm 1986 tách thôn Tân Tiến về xã Kỳ Đồng, năm 2003 tách thôn Đất Đỏ về xã Kỳ Trung. Xã Kỳ Giang hiện nay có 7 thôn: Tân Thành, Tân Phong, Tân Phan, Tân Giang, Tân Khê, Tân Đình, Tân Thắng.

 Người đang truy cập: 31
 Tổng số truy cập: 2366259