T
T
Chức vụ, chức danh
đang đảm nhận
HỌ VÀ TÊN Ngày, tháng,
năm sinh
Tháng, năm bắt đầu giữ chức vụ, chức danh đang đảm nhận Trình độ đào tạo Ghi chú
Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
A 1 2 3 4 6 8 9 29
1 Bí thư Đảng uỷ ĐINH NGỌC VIẾT 25/5/1964 7/2015 ĐH NoN
5 PBT+CT HĐND BÙI ĐỨC TRUNG 10/10/1972 May-20 ĐH QTKD
7 Phó Chủ tịch HĐND ĐỒNG THỊ LẠC 02/12/1969 8/2015 T/c KTNN
8 Chủ tịch UBND HOÀNG HẬU HẢI 7/8/1972 7/2015 ĐH QTKD
9 Phó Chủ tịch UBND ĐINH CÔNG ĐỆ 12/8/1984 Jun-21 ĐH Luật
10 Phó Chủ tịch UBND NGUYỄN ĐÌNH KẾ 14/4/1984 May-19 ĐH Luật
11 CT UB MTTQ NGUYỄN THÀNH TIẾN 06/8/1987 Jun-20 ĐH NV Đội

 Người đang truy cập: 10
 Tổng số truy cập: 2366374