THÔNG TIN

Hệ thống chính trị UBND xã Kỳ Giang

TT

Hộ tên

Chức vụ

Số ĐT

I

Đảng ủy xã Kỳ Giang

1

Đinh Ngọc Viết

Bí thư Đảng ủy

0988650314

2

Bùi Đức Trung

Phó bí thư Đảng ủy

0376948106

3

Phan Thị Thanh Xuân

Văn phòng Đảng ủy

0979997944

II

Hội đồng nhân dân xã Kỳ Giang

1

Bùi Đức Trung

Chủ tịch HĐND xã

0376948106

2

Đồng Thị Lạc

UV BTV Đảng ủy,  P chủ tịch HĐND xã

0973573279

III

Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Giang

1

Hoàng Hậu Hải

PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

0966126799

2 Đinh Công Đệ UV BCH, Phó Chủ tịch UBND xã 0945078003

3

Nguyễn Đình Kế

UV BCH, Phó chủ tịch UBND xã

09853804059

4

Hoàng Văn Hạnh

Trưởng công an xã

0978756187

5

Nguyễn Quang Ánh

BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Quân sự xã

01698332280

6

Bùi Đức Tịnh

Công chức địa chính xã

0984083858

7

Nguyễn Tiến Thị

Công chức Tư pháp xã

0945005496

8

Phan Thị Phước Mỹ

Công chức kế toán xã

0973648290

9

NLê Xuân Tùng

Công chức Kế toán xã

0969417417

11

Lê Quang Phúc

Công chức Văn hóa xã

0967088399

12

Trần Thị Thuận

Cán bộ VHXH (lĩnh vực CSXH)

0967088399

13

Nguyễn Thị Diễn

Văn phòng HĐND- UBND xã

0368150966

14 Đặng Đình Lân Cán bộ chăn nuôi thú y xã 0986356378
15 Nguyễn Vũ Long PCH Quân sự xã 0962229015
16 Hồ Phúc Kỳ Phó trưởng Công an xã 0961033288
17 Trương quý Đức Công an viên thường trực 0974482650
18 Bùi Quang Đặng Công an viên thường trực 0962222247
19 Lê Ngọc Sơn Công an viên thường trực 0963606684

IV

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

1

Nguyễn Thành Tiến

UV BCH đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã

0978820417

2

Nguyễn Huy Sở

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, CT Hội NCT

0988171306

3

Phan Thị Lý

BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã

0972105222

4

Nguyễn Thị Minh Luyến

BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

0967184539

5

Phạm Minh Văn

BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TN xã

0977589792

6 Lê Thị Phượng PCT Hội Nông dân xã 0974553762
7 Hoàng Thị Hiệp PCT MTTQ kiêm PCT Hội LHPN xã 0372049542
8 Phan Diễm Quỳnh Phó Bí thư Đoàn xã 0328960181
9 Phạm Minh Lý củ tịch hội Người cao tuổi 0963106001

1. Địa chỉ  trung tâm hành chính UBND xã:

Thôn Tân Giang - xã Kỳ Giang - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh

2. Địa chỉ Gmail:  ubkygiang.ka@hatinh.gov.vn

 Người đang truy cập: 30
 Tổng số truy cập: 2366304