DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRỰC THUỘC UBND XÃ KỲ GIANG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại

1

Trần Xuân Hạnh

Trưởng thôn

Tân Thành

2

Trần Xuân Thành

Bí thư chi bộ

Tân Thành

3

Trần Minh Lam

Trưởng thôn

Tân Phong

4

Trần Huy Túc

Bí thư chi bộ

Tân Phong

5

Hoàng Văn Thuyên

Trưởng thôn

Tân Phan

6

Nguyễn Tiến Tuynh

Bí thư chi bộ

Tân Phan

7

Đào Anh Tẩn

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn

Tân Giang

8

Dương Bá Sơn

Trưởng thôn

Tân Khê

9

Nguyễn Trung Trực

Bí thư chi bộ

Tân Khê

10

Đậu Thị Ái

Trưởng thôn

Tân Đình

11

Trần Công Huỳnh

Bí thư chi bộ

Tân Đình

12

Nguyễn Thanh Luân

Trưởng thôn

Tân Thắng

13

Thiều Ngọc Tiệp

Bí thư chi bộ

Tân Thắng

14

Nguyễn Trọng Tài

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Trường THCS

15

Trần Kim Phú

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Trường TH

16

Trần Thị Hồng

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Trường MN

17

Nguyễn Đình Tứ

Trưởng trạm

Trạm y tế

 Người đang truy cập: 6
 Tổng số truy cập: 2366432