Về việc rà soát, đăng ký thực hiện tích tụ, tập trung đất đai trong Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022
Số kí hiệu 108/UBND
Ngày ban hành 12/10/2021 Ngày hiệu lực 12/10/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Giang Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về việc rà soát, đăng ký thực hiện tích tụ, tập trung đất đai trong Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022

 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2370968