Về việc đăng ký chỉ tiêu thi đua, danh hiệu thi đua năm 2022
Số kí hiệu 09/UBND
Ngày ban hành 16/02/2022 Ngày hiệu lực 16/02/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Giang Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về việc đăng ký chỉ tiêu thi đua, danh hiệu thi đua năm 2022

 Người đang truy cập: 8
 Tổng số truy cập: 2370964