Về việc xin xử lý gỡ bỏ hồ sơ quá hạn trên phần mềm DVC
Số kí hiệu 12/UBND
Ngày ban hành 07/03/2022 Ngày hiệu lực 07/03/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Giang Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về việc xin xử lý gỡ bỏ hồ sơ quá hạn trên phần mềm DVC

 Người đang truy cập: 9
 Tổng số truy cập: 2370965