Về việc tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1981 - 2021) và 185 năm thành lập huyện Kỳ Anh (1936 – 2021)
Số kí hiệu 107//UBND
Ngày ban hành 12/10/2021 Ngày hiệu lực 12/10/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Giang Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về việc tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1981 - 2021) và 185 năm thành lập huyện Kỳ Anh (1936 – 2021)

 Người đang truy cập: 10
 Tổng số truy cập: 2370996