Xã Kỳ Giang đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2021.
27/01/2022 02:17
   
Xã Kỳ Giang đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh đất nước, xã nhà gặp những khó khăn, thách thức. Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư diễn biến phức tạp, trong toàn tỉnh cũng như trên địa bàn xã… cả hệ thống chính trị vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, vừa triển khai các nhiệm vụ sau đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, vừa phải dành nhiều thời gian, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù vậy, được sự quan tâm hỗ trợ của huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, xã Kỳ Giang vẫn đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  và xây dựng NTM.

VP Điều phối NTM tỉnh làm việc, thẩm tra đánh giá tại xã Kỳ Giang

Năm 2021 đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn Tân Giang và Tân Phan xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, trong đó thôn Tân Giang đã được tỉnh đánh giá đạt 10/10 tiêu chí.

Nhà văn hóa thôn Tân Giang

Xây dựng mới 19 vườn mẫu lũy kế đến nay có 47 vườn; chỉ đạo thành lập 01 HTX (Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm) đạt 100% KH so với Nghị quyết HĐND xã, 01 Công ty (Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp TCH) , 01 Tổ hợp tác làm vườn tại thôn Tân Khê đạt 33,3%KH,

Thôn Tân Phong mở rộng, bê tông hóa lề đường

Xây dựng mới 14 mô hình kinh tế (mô hình lớn: 07 mô hình trồng lúa, mô hình nhỏ: 07 mô hình nuôi ong, nuôi bò) đạt 200%KH so với Nghị quyết HĐND xã; xây dựng 03 khu vui chơi giải trí dành cho người già và trẻ em (thôn Tân Giang, Tân Đình và Tân Thắng); di dời 04 công trình chăn nuôi không đảm bảo (Tân Đình 01 công trình, Tân Giang 03 công trình) ;

Phát triển kinh tế vườn hộ

Xây dựng và tu sửa 33 hố phân (Tân Phong 18, Tân Giang 14, Tân Đình 01), 218 hố ủ phân vi sinh (Tân Thành 06, Tân Phong 36, Tân Phan 18, Tân Giang 56, Tân Khê 05, Tân Đình 51, Tân Thắng 58) , 449 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt (Tân Thành 82, Tân Phong 55, Tân Phan 50, Tân Giang 67, Tân Khê 81, Tân Đình 56, Tân Thắng 58) và 81 nhà vệ sinh tự hoại (Tân Thành 12, Tân Phong 07, Tân Phan 10, Tân Giang 05, Tân Khê 14, Tân Đình 8, Tân Thắng 27) ;

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình

Chỉnh trang 1.108 vườn hộ; cải tạo 48 vườn hoang, vườn tạp đưa vào sản xuất; trồng bổ sung 350 cây bóng mát và hơn 3.500 cây chuỗi ngọc, chè tàu; gắn180 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp.

Cuối năm 2021 xã Kỳ Giang đạt 7/7 tiêu chí theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/05/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Quang Phúc - CC VHXH

Đính kèm

 Người đang truy cập: 23
 Tổng số truy cập: 2366242