Hội nông dân xã kỳ giang sôi nỗi ra quân nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất vụ xuân 2024
08/01/2024 03:14
   
Hội nông dân xã kỳ giang sôi nỗi ra quân nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất vụ xuân 2024

Để đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất vụ Xuân 2024, Các chi hội Nông dân thôn Tân Khê, Tân Đình, Tân Phan, Tân Phong, Tân Thành đồng loạt ra quân làm thủy lợi, thực hiện đào đắp, nạo vét, vớt cỏ khơi thông dòng chảy, tích cực nạo vét các tuyến kênh mương  nội đồng thuộc địa bàn xã quản lý theo đúng kế hoạch đề ra.

Chi hội Nông dân Tân Khê, Tân Đình, Tân Phan, Tân Phong, Tân Thành huy động 197 lượt hội viên ra quân nạo vét các tuyến kênh mương với chiều dài 6200m, với khí thế lao động khẩn trương, tích cực, hiệu quả. Các chi hội đã huy động hội viên tập trung nạo vét, tu sửa các tuyến kênh mương bị bồi lấp nhằm chuẩn bị cơ sở phục vụ tốt cho sản xuất, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi góp phần quan trọng để thúc đẩy sản xuất phát triển toàn diện, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

Ngoài ra để phục vụ tốt cho sản xuất vụ Xuân; Hội nông dân xã Kỳ Giang đã phối hợp cung ứng 61 tấn phân bón NPK Lâm Thao cho hội viên và bà con nhân dân 7 chi hội. Phối hợp với ban khuyến nông xã tuyên truyền hội viên, nhân dân chủ động trong công tác làm đất, chuẩn bị giống phục vụ sản xuất.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nước tưới tiêu, thoát nước ở các tuyến kênh mương phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất vụ Xuân 2024. Đồng thời phát huy phong trào ra quân làm thủy lợi một cách thường xuyên; vừa thu hút tập hợp được hội viên tham gia xây dựng được quỹ hoạt hoạt động chi hội, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh./

Phan Lý - Nguồn: BBT

 Người đang truy cập: 6
 Tổng số truy cập: 2366370