Sau thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2021, xã Kỳ Giang ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường
11/09/2021 07:08
   
Sau thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2021, xã Kỳ Giang ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường

Ngày 10 tháng 9 năm 2021 sau khi thu hoạch vụ hè thu 7/7 thôn của Xã Kỳ Giang ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thôn.

 

Để giữ vững các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và dân hoàn thiện về xã nông thôn mới nâng cao, bà con nhân dân xã Kỳ Giang luôn tích cực trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới hằng tuần 7/7 luôn phát động toàn dân tổng dọn vệ sinh môi trường, trên 90% số hộ tham gia,mỗi người dân có ý thức bảo vệ môi trường giư gìn vệ sinh chung.

 

Trong ngày ra quân tổng ra quân vệ sinh môi trường bà con nhân dân sẽ ra quân phát quang các tuyến hàng rào xanh trên các tuyến đường trục thôn ngõ xóm và nhà văn hóa khu thể thao thôn.

 

Xã Kỳ Giang đang đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hi vọng với ý thức của mỗi bà con nhân dân xã Kỳ Giang sớm đưa xã về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Diễm Quỳnh - Cán bộ phụ trách NTM

 Người đang truy cập: 9
 Tổng số truy cập: 2366373