HỘI NÔNG DÂN XÃ KỲ GIANG TỔ CHỨC RA QUÂN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN CÁC CÁNH ĐỒNG
21/03/2023 04:45
   
HỘI NÔNG DÂN XÃ KỲ GIANG TỔ CHỨC RA QUÂN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN CÁC CÁNH ĐỒNG

Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2023 Hội Nông dân xã Kỳ Giang tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các cánh đồng trên địa bàn toàn xã.

7/7 chi hội ra quân dọn vệ sinh môi trường trên cánh đồng toàn xã với 295 hội viên tham gia thu gom rác thải trên các cánh đồng đặc biệt là các loại vỏ chai, bao thuốc bảo vệ thực vật nằm rải rác trên các cánh đồng.

 

Hiện tại, mỗi cánh đồng đều được đặt các bể đựng rác vỏ thuốc bảo vệ thực vật, sau khi thu gom, hội hướng dẫn hội viên phân loại và tập kết theo từng điểm của thôn để thuận tiện cho việc xử lý rác.

Hội nông dân xã xây dựng kế hoạch 1 tháng 1 lần thu gom, phân loại, hướng dẫn xử lý kịp thời, bởi để lâu, các vỏ bao bì sẽ bị mưa ngấm phần thuốc còn lại vào đất, gây hại cho lúa, rau màu và nguồn nước.

Thông qua hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân trong việc thu gom, phân loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, nông dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường bền vững, sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phan Thị Lý - CT Hội Nông dân xã

 Người đang truy cập: 32
 Tổng số truy cập: 2366291