Hội nông dân xã Kỳ Giang xây dựng mô hình “ thu gom rác thải vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”
19/03/2024 04:39
   
Hội nông dân xã Kỳ Giang xây dựng mô hình “ thu gom rác thải vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”
Thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác hội và phong trào nông dân; nhằm xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2024.

Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ban chấp hành Hội Nông dân xã Kỳ Giang phát động 7/7 chi hội nông dân tổ chức ra quân thu gom, phân loại, xử lý rác thải trên đồng ruộng, có 257 hội viên tham gia, lượng rác ước tính thu gom được 3.600 kg. Song song với hoạt động thu gom, phân loại rác thải trên đồng ruộng  đã lắp đặt 7 lu đựng rác bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật trí giá 3.500.000 đồng từ nguồn kinh phí huy động của Hội nông dân xã.

Mô hình “Thu gom rác thải vỏ thuốc bảo vệ thực trên đồng ruộng” đã mang lại hiệu quả tích cực, trên đồng ruộng không còn tình trạng vứt bừa bãi chai lọ, bao bì thuốc BVTV, tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã giảm đáng kể. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chung sức xây dựng môi trường xanh vì sức khỏe của cả cộng đồng.

Mỗi cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức để hình thành thói quen cho nông dân, sau khi phun thì bao bì thuốc BVTV phải chủ động thu hồi, bỏ vào lu đựng, phân loại thu gom đưa đi xử lý đúng quy định. Bà con làm việc này mục đích là giảm thiểu thấp nhất nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh đang tiếp xúc làm việc hàng ngày, bảo vệ sức khỏe chính mình và sau đó là đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn vùng sản xuất nông sản an toàn, phát triển nông nghiệp bền vững.

Có thể thấy, mô hình thu gom vỏ thuốc BVTV ngoài đồng của Hội nông dân xã Kỳ Giang đã góp phần nâng cao nhận thức gìn giữ vệ sinh môi trường của người dân nói chung và người nông dân làm nông nghiệp nói riêng. Qua đó góp phần xây dựng quê hương Kỳ Giang “sáng, xanh, sạch, đẹp”./.

Phan Lý - Hội ND xã - Nguồn: BBT

 Người đang truy cập: 32
 Tổng số truy cập: 2366283