Báo cáo về việc rà soát lại lần cuối Danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã
Số kí hiệu 86/BC-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021 Ngày hiệu lực 15/11/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Giang Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Báo cáo về việc rà soát lại lần cuối Danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã

 Người đang truy cập: 11
 Tổng số truy cập: 2370997