Báo cáo tình hình nhân lực, số liệu trang thiết bị công nghệ thông tin, truyền thanh cơ sở
Số kí hiệu 01/BC-UBND
Ngày ban hành 12/01/2022 Ngày hiệu lực 12/01/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Giang Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Báo cáo tình hình nhân lực, số liệu trang thiết bị công nghệ thông tin, truyền thanh cơ sở

 Người đang truy cập: 9
 Tổng số truy cập: 2370995