Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
10/04/2024 03:55
   
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)

I. KHÁI QUÁT TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ Đồng chí Trần Phú sinh ngày 01/5/1904 tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ và thân mẫu của đồng chí Trần Phú là ông Trần Văn Phổ và bà Hoàng Thị Cát. Từ năm 1918 - 1922, Trần Phú theo học tại Trường Quốc học Huế. Tháng 6/1922, đỗ đầu kỳ thi Thành chung ở Trường Quốc học Huế, được bổ nhiệm làm giáo viên Trường Tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh (Nghệ An). Giữa năm 1925, Trần Phú gia nhập Hội Phục Việt (sau đổi tên thành Hội Hưng Nam và Tân Việt Cách mạng Đảng), tổ chức của những trí thức yêu nước. Tháng 9/1925, Trần Phú sang Lào để vận động cách mạng. Năm 1926, Đồng chí tham gia các hoạt động: phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp trả lại tự do cho nhà yêu nước Phan Bội Châu, tổ chức lễ truy điệu Phan Chu Trinh, mở lớp dạy chữ quốc ngữ. Tháng 6/1926, Hội Phục Việt cử Trần Phú và một số hội viên sang Quảng Châu (Trung Quốc), Đồng chí tham gia lớp huấn luyện chính trị khóa 2 do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy và được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Kết thúc khóa học, tháng 10/1926, Trần Phú được kết nạp vào Thanh niên Cộng sản Đoàn, được Tổng bộ Thanh niên phân công về Trung Kỳ xây dựng và phát triển cơ sở Hội. Đầu tháng 01/1927, đồng chí Trần Phú trở lại Quảng Châu. Tại đây, đồng chí được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử sang Liên Xô học tại Trường đại học Phương Đông. Đầu tháng 11/1929, sau khi tốt nghiệp Đại học Phương Đông, Đồng chí nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, bí mật lên tàu đi Lêningrát (nay là Xanh Pêtécbua) bắt đầu hành trình về nước hoạt động. Ngày 08/2/1930, Đồng chí về đến Sài Gòn. Ít ngày sau Đồng chí sang Hồng Kông và gặp được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Người đã giới thiệu đồng chí Trần 5 Phú về tham gia hoạt động trong Ban Chấp uỷ lâm thời (Ban Chấp hành Trung ương lâm thời). Tháng 4/1930, Đồng chí về đến Hải Phòng. Tháng 7/1930, Đồng chí được bổ sung vào Ban Chấp uỷ lâm thời và được giao nhiệm vụ dự thảo Luận cương chính trị của Đảng. Tháng 10/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và nhất trí thông qua Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú dự thảo. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại Hội nghị này, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, Đồng chí đã trực tiếp chủ trì: Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng tháng 12/1930, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng tháng 01/1931 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Hai tại Sài Gòn tháng 3/1931. Dưới sự chủ trì của Đồng chí, các quyết nghị của Trung ương giai đoạn này đã góp phần đưa phong trào cách mạng Đông Dương phát triển lên tầm cao mới. Ngày 18/4/1931, Đồng chí bị địch bắt tại số nhà 66, đường Sămpanhơ (nay là đường Lý Chính Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) và đưa về giam giữ ở Khám Lớn Sài Gòn. Trước những đòn tra tấn dã man và chế độ hà khắc của nhà tù đế quốc, ngày 06/9/1931, Đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng tại Nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn. Ngày 12/01/1999, Đảng và Nhà nước tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Trần Phú tại Thành phố Hồ Chí Minh và di dời hài cốt của Đồng chí về an táng tại núi Quần Hội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. II. NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN, QUAN TRỌNG CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ DÂN TỘC 1. Đồng chí Trần Phú - Tấm gương tiêu biểu cho lớp thanh niên yêu nước, khát khao lý tưởng và tràn đầy nhiệt huyết cách mạng Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, hơn 4 tuổi mồ côi cha, 6 tuổi mồ côi mẹ, tuổi thơ Trần Phú đã tận mắt chứng kiến những nỗi thống khổ, bất công của các tầng lớp Nhân dân lao động dưới ách áp bức, bóc lột của chính quyền thực dân, phong kiến. Truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần cách mạng nơi sinh ra (Phú Yên) và quê hương dòng tộc (Hà Tĩnh) đã để lại cho Trần Phú những ấn tượng sâu sắc, góp phần bồi đắp cho người thanh niên lòng yêu quê hương, đất nước, căm ghét bọn cướp nước và bè lũ tay sai, hun đúc ý chí và tinh thần học hỏi, vươn lên tìm con đường cứu nước. 6 Thời gian học tập ở Trường Quốc học Huế, Trần Phú đã kết thân với nhiều bạn bè đồng hương, có cùng chí hướng như Hà Huy Tập, Hà Huy Lương, Trần Văn Tăng, Trận Mộng Bạch, Ngô Đức Diễn… Họ lập ra nhóm “Thanh niên tu tiến hội” để cùng nhau đọc sách, trao đổi giúp đỡ nhau trong cuộc sống, được cổ vũ bởi tấm gương cựu học sinh Quốc học Huế Nguyễn Tất Thành (khi đó được biết đến với tên gọi Nguyễn Ái Quốc) với những hoạt động cách mạng đầy tiếng vang ở nước ngoài. Năm 1922, sau khi tốt nghiệp Trường Quốc học Huế, với mục đích góp phần đào tạo lớp người có chí hướng, làm lợi cho dân, cho nước, Trần Phú chọn nghề dạy học tại Trường Tiểu học Cao Xuân Dục (thành phố Vinh, Nghệ An). Với tất cả nhiệt huyết của mình, Trần Phú đã truyền cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của quê hương và dân tộc. Trần Phú bước vào con đường cách mạng là thời điểm mà các hoạt động cách mạng sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc tại Paris đã có những ảnh hưởng mạnh mẽ về trong nước. Tình hình trong nước vào những năm này cũng có những chuyển biến lớn, tác động đến các thanh niên yêu nước. Ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ngày càng mạnh, thu hút nhiều phần tử tiên tiến của Hội Phục Việt (sau đổi là Hội Hưng Nam), trong đó có Trần Phú. Bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Trần Phú là vào cuối năm 1926, Đồng chí được cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) bắt liên lạc với Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Tại đây, Đồng chí đã gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tham gia vào lớp huấn luyện cán bộ do Người trực tiếp giảng dạy. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại khóa huấn luyện đã trang bị cho Trần Phú những kiến thức cơ bản về cách mạng vô sản, về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin để từ một thanh niên có tư tưởng cách mạng yêu nước, đồng chí đã chuyển sang lập trường cách mạng vô sản. 2. Đồng chí Trần Phú - Người dự thảo bản Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam Tình hình cách mạng thế giới và tình hình cách mạng ở Đông Dương diễn biến nhanh chóng. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Phương Đông, tháng 11/1929, Trần Phú được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động với cương vị là cán bộ chủ chốt của Đảng. Tháng 7/1930, Đồng chí được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo Luận cương chính trị. Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng là sản phẩm trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành Trung ương, nhưng in đậm dấu ấn cá nhân đồng chí Trần Phú trong vai trò là người trực tiếp soạn thảo. Luận cương được hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là “Luận cương về phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa 7 thuộc địa” của Đại hội VI Quốc tế Cộng sản (năm 1928) và các văn kiện trong Hội nghị thành lập Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đầu năm 1930; được tổng kết từ thực tiễn nhiều vùng công nghiệp, nông nghiệp ở miền Bắc; nghiên cứu tình hình công nhân, nông dân và phong trào quần chúng ở một số địa phương như Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hòn Gai… Nội dung chủ yếu của Luận cương chính trị trình bày những vấn đề chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam, gồm 03 phần lớn: tình hình thế giới và cách mạng Đông Dương; những đặc điểm về tình hình ở Đông Dương; tính chất và nhiệm vụ cách mạng Đông Dương. Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và trong nước, đặc điểm xã hội và mâu thuẫn giai cấp ở Đông Dương, dự thảo Luận cương chính trị nêu rõ tính chất cuộc cách mạng ở Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền. Cách mạng tư sản dân quyền là thời kỳ dự bị tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, không qua thời kỳ phát triển tư bản. Nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp, dành độc lập dân tộc, đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, đem lại ruộng đất cho nông dân. Hai nhiệm vụ ấy khăng khít với nhau không thể tách rời. Trong cách mạng tư sản dân quyền, công nhân và nông dân là hai lực lượng chính, nhưng giai cấp công nhân phải nắm quyền lãnh đạo thì cách mạng mới thành công được. Đối với bọn tư bản bản xứ mang tính chất quốc gia cải lương, Đảng phải kiên quyết vạch trần tính chất nguy hiểm, lừa gạt và phá hoại phong trào cách mạng công nông. Đối với các đảng phái tiểu tư sản, Đảng có thể tạm thời hợp tác với điều kiện họ phải thật sự chống đế quốc, không ngăn trở việc tuyên truyền cộng sản trong công nông. Đảng phải luôn luôn giữ tính chất độc lập về tuyên truyền, về tổ chức của mình và phê phán tính do dự của họ. Luận cương chỉ rõ, Đảng phải có phương pháp cách mạng trong lúc bình thường và lúc có tình thế cách mạng. Khi có tình thế trực tiếp cách mạng thì Đảng phải lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Về thời cơ khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, dự thảo Luận cương chính trị nêu rõ: “Đến lúc sức cách mạng lên rất mạnh, giai cấp thống trị đã rung động, các giai cấp đứng giữa đã muốn bỏ về phe cách mạng, quần chúng công nông thì sôi nổi cách mạng, quyết hysanh phấn đấu, thì Đảng phải lập tức lãnh đạo quần chúng để đánh đổ chánh phủ của địch nhân và giành lấy chính quyền cho công nông”1 . Dự thảo Luận cương chính trị nhắc nhở nguy cơ chiến tranh đế quốc ngày càng gần, cho nên phải làm cho khẩu hiệu chống chiến tranh lan khắp và ăn sâu trong quần chúng, như khẩu hiệu “đổi chiến tranh đế quốc ra chiến tranh cách 1Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.2, tr.106 8 mạng”, “phản đối binh bị”… đồng thời tăng cường công tác vận động binh lính địch, tổ chức đội tự vệ của công nông. Về vai trò lãnh đạo của Đảng, dự thảo Luận cương chính trị nhấn mạnh: “Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng Cộng sản có một đường chánh trị đúng, có kỷ luật, tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng, và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là đội tiền phong của giai cấp vô sản ở Đông Dương, và lãnh đạo vô sản giai cấp Đông Dương ra tranh đấu để đạt được mục đích cuối cùng của vô sản là chủ nghĩa cộng sản”2 . Dự thảo Luận cương chính trị khẳng định: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới. Trong điều kiện Đảng ta mới thành lập, trình độ lý luận trong Đảng còn hạn chế, bản Luận cương chính trị là một nỗ lực trong việc tiếp thu, vận dụng đường lối cách mạng thuộc địa và nửa thuộc địa của Quốc tế Cộng sản vào tình hình Đông Dương. Cống hiến lý luận của bản dự thảo Luận cương chính trị là đã làm rõ mục đích, nhiệm vụ, bước đi, động lực cách mạng, vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản và Đảng Cộng sản, tầm quan trọng của sức mạnh đoàn kết quốc tế đối với cách mạng Việt Nam. Cùng với Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại hội nghị hợp nhất đầu năm 1930, Luận cương chính trị đã góp phần xác định rõ con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng vượt qua mọi thử thách đi tới thắng lợi vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Trong bản Cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm 1930, Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, thực hiện dân tộc độc lập, người cày có ruộng. Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số Nhân dân ta là nông dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta - Đảng của giai cấp công nhân - không ngừng củng cố và tăng cường”3 . Ban Chấp hành Trung ương đã khẳng định Luận cương chính trị: “là văn kiện quan trọng của Đảng, đã vận dụng những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa và những luận điểm cơ bản trình bày trong Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng”4 . 2Sđd, t.2, tr.104 3Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.9 4Lời điếu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong Lễ truy điệu và di dời hài cốt đồng chí Trần Phú, cố Tổng Bí thư của Đảng. 9 3. Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người đóng góp to lớn trong công tác xây dựng Đảng Trong hoàn cảnh bị địch khủng bố rất ác liệt, đồng chí Trần Phú - trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã cùng Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo thực hiện những Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ nhất với khối lượng công việc khổng lồ, quan trọng và chuẩn bị các văn kiện cho Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 03/1931). Với nội dung bàn về nhiệm vụ hiện tại của Đảng, trong đó tập trung vào việc tăng cường sức mạnh của Đảng qua vấn đề tổ chức, Án Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ hai là văn kiện in đậm những đóng góp của đồng chí Trần Phú về lý luận xây dựng Đảng. Đồng chí Trần Phú đã lãnh đạo, trực tiếp soạn thảo và hoàn thiện các văn kiện, triển khai thực hiện việc phát triển các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị, đoàn thể, hội quần chúng nhằm tập hợp, đoàn kết thống nhất mọi lực lượng Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hàng loạt văn kiện quan trọng được thông qua liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đảng, công tác dân vận, công tác mặt trận, đặt nền móng cho việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, thành lập các tổ chức: Công hội, Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ, Hội Cứu tế đỏ. Chỉ sau một thời gian, tổ chức đảng, các đoàn thể, hội quần chúng đã có sự phát triển nhanh chóng. Nhằm xây dựng khối đoàn kết nhất trí trên cơ sở cương lĩnh, đường lối của Đảng, Tổng Bí thư Trần Phú rất quan tâm đến vấn đề đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng, khắc phục những nhận thức lệch lạc, cơ hội, bè phái, chỉ ra những vấn đề nảy sinh từ chủ nghĩa cơ hội và khuynh hướng hòa hoãn trong Đảng. Án Nghị quyết của Trung ương toàn thể Hội nghị lần thứ hai nêu rõ hạn chế: “nền tư tưởng trong Đảng còn rất nhiều di tích tiểu tư sản, đầu cơ, biệt phái”; chưa nhận thức đúng vai trò lịch sử của giai cấp vô sản và vai trò lãnh đạo của Đảng: “còn hiểu rằng Đảng Cộng sản là đảng của quần chúng lao khổ mà không biết rằng Đảng Cộng sản chỉ là đảng của vô sản giai cấp mà thôi, mà chức trách của Đảng Cộng sản là làm hướng đạo cho vô sản giai cấp làm cách mạng vô sản”. Nghị quyết cũng nêu rõ: “Tuy Đảng chỉ huy cho nông dân cho hết thảy quần chúng lao khổ làm cách mạng tư sản dân quyền nhưng Đảng vẫn là đảng của vô sản giai cấp, nghĩa là đứng về lợi ích cách mạng vô sản mà chỉ huy, lấy chính sách vô sản mà chỉ huy chứ không phải là vì Đảng đại biểu lợi ích cho tiểu tư sản quần chúng, đại biểu cho xu hướng tư hữu chế độ”. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Trần Phú, nhiều chủ trương quan trọng về công tác tuyên truyền được quyết định: “Trong khi Đảng mới thành lập, trình độ lý luận của Đảng còn thấp kém, nền tư tưởng còn chưa vững bền, nhân tài để làm việc Đảng còn rất hiếm, vậy nên sự tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin cho chuyên cần 10 trong Đảng và trong quần chúng vô sản là việc rất cần kíp”. Để xúc tiến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tháng 12/1930, Đồng chí đã cùng với Ban Thường vụ Trung ương quyết định xuất bản báo Cờ vô sản và báo Cộng sản; lập Ban Tuyên truyền do một Uỷ viên Thường vụ Trung ương phụ trách. Án nghị quyết của Trung ương toàn thể Hội nghị lần thứ hai nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường tính chất giai cấp công nhân của Đảng, nhất là trong đội ngũ lãnh đạo. Biện pháp căn bản là phải đưa những đảng viên là công nhân vào các cơ quan chỉ huy, phải xác định vấn đề đào tạo công nhân chỉ huy là một vấn đề thiết thực, quan trọng cho sự phát triển của Đảng hiện tại và tương lai. Phải thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức Đảng. Đảng phải bao gồm những công nhân tiên tiến nhất; mỗi đảng viên phải là người hăng hái hoạt động, tham gia sinh hoạt Đảng và công việc của Đảng, trở thành một phần tử hoạt động của Đảng. Kỷ luật của Đảng là kỷ luật sắt dựa trên nguyên tắc dân chủ tập trung. Giữ vững nguyên tắc trong xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân về tư tưởng và tổ chức, việc đề xuất những vấn đề nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng thông qua việc tăng cường tính chất giai cấp công nhân, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cơ hội là cống hiến đóng góp có giá trị lý luận và chỉ đạo thực tiễn to lớn của đồng chí Trần Phú đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng ở một nước tiểu nông như nước ta. Ngày nay, những quan điểm này vẫn là vấn đề thời sự trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Trần Phú cùng Ban Chấp hành Trung ương đã xây dựng và củng cố tổ chức đảng các cấp từ Trung ương tới các xứ ủy, tỉnh ủy, huyện ủy và chi bộ cơ sở của Đảng. Nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của đồng chí và Ban Thường vụ Trung ương, trong khoảng từ tháng 12/1930 đến tháng 01/1931, các Xứ ủy Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ đã chính thức được thành lập và từng bước được củng cố. Theo sự chỉ đạo của Trung ương, các xứ ủy đã thành lập các ban cán sự (như Ban Thường vụ) và các bộ phận chuyên trách đã hình thành, có hệ thống từ Trung ương đến các cấp bộ Đảng bộ xứ và địa phương. Nhờ đó, Đảng đã được củng cố một bước khá vững chắc ngay trong hoàn cảnh bị kẻ thù khủng bố gắt gao, khốc liệt. Nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của chi bộ đảng được đồng chí Trần Phú và Ban Chấp hành Trung ương rất chú trọng: “Chi bộ là cơ sở của Đảng. Nếu chi bộ mà không biết làm việc thì Đảng không phát triển được; cho nên chi bộ cần phải tổ chức sanh hoạt cho náo nhiệt và cho có kế hoạch. Ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng mạnh hay yếu, trình độ chánh trị và hoạt động của đảng viên cao hay thấp cũng theo trình độ sanh hoạt của chi bộ cao hay thấp”. Do đó, việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên đã có một bước tiến mới, số chi bộ và số đảng viên xuất thân từ công 11 nhân tại các cơ sở công nghiệp, đồn điền và các địa phương ở các vùng nông thôn đã tăng lên đáng kể. Nếu như lúc Đảng mới thành lập, toàn Đảng có khoảng 30 chi bộ với 200 đảng viên thì đến trước Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (tháng 03/1931), số đảng viên trong toàn Đảng đã lên tới 2400, hoạt động trong 250 chi bộ. Đánh giá đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phú trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã khẳng định: “Trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên, Trần Phú đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng chí tranh thủ mọi điều kiện để trang bị lý luận Mác - Lênin cho cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh khắc phục những biểu hiện ấu trĩ tả khuynh, hữu khuynh trong Đảng. Đồng chí dành nhiều công sức để xây dựng và củng cố tổ chức, kiện toàn các cơ quan từ trung ương đến các xứ ủy và các đảng bộ, nhất là ở những vùng quan trọng, bị địch đàn áp”. Dưới chỉ đạo sát sao của đồng chí Trần Phú và Ban Thường vụ Trung ương Đảng thời kỳ 1930 - 1931, khí thế phong trào cách mạng của quần chúng Nhân dân trong cả nước bùng lên mạnh mẽ. Bộ Tham mưu tối cao của Đảng, do Tổng Bí thư Trần Phú đứng đầu, đã thực hiện sứ mệnh lịch sử, dấy lên cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Quốc tế Cộng sản đánh giá cao hoạt động của Đảng ta, tháng 4/1931, đã quyết định công nhận Đảng ta là chi bộ độc lập thuộc Quốc tế Cộng sản. Sự công nhận đó có phần đóng góp to lớn và là thành công của đồng chí Trần Phú trên cương vị là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta. 4. Đồng chí Trần Phú - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân; tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người cộng sản Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, Trần Phú đã sớm chọn con đường chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí là tấm gương mẫu mực cho tinh thần ham học hỏi. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Đồng chí đã tìm đọc các loại sách báo tiến bộ để trau dồi kiến thức. Khi là thầy giáo, Đồng chí đã truyền cho các lớp học sinh tinh thần yêu nước và vận động quần chúng tham gia đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho một xã hội tốt đẹp, không còn bị áp bức, bất công… Sau khi được gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, từ chủ nghĩa yêu nước, đồng chí Trần Phú đã đến với lý tưởng cộng sản và quyết tâm dâng hiến đời mình cho lý tưởng cao đẹp đó. Sự trưởng thành vượt bậc của đồng chí Trần Phú trong xây dựng hoạch định đường lối và chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Đảng trong thực tiễn phong trào cách mạng đã khẳng định sự sáng suốt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 12 trong lựa chọn, đào tạo, huấn luyện, sử dụng cán bộ, nhất là việc lựa chọn và sử dụng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trong đó Trần Phú là một học trò tiêu biểu. Đồng chí bị địch bắt ở Sài Gòn ngày 18/4/1931. Trước những thủ đoạn của kẻ thù, đồng chí Trần Phú đã nêu cao tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và cách mạng, về tinh thần bất khuất, chiến đấu kiên cường trước kẻ thù. Ngày 06/9/1931, trước lúc hy sinh, đồng chí vẫn nhắn gửi đồng chí, đồng bào lời nói bất hủ: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Đồng chí Trần Phú đã để lại cho các thế hệ đi sau tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Phẩm chất cộng sản kiên trung và khí tiết lẫm liệt của Trần Phú trước kẻ thù đã cổ vũ các thế hệ người Việt Nam trong cuộc chiến đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc, ấm no hạnh phúc của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã đấu tranh giành lại độc lập, tự do, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa theo các mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. III. HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC 1. Hơn 90 năm qua, tư tưởng của Tổng Bí thư Trần Phú về con đường cách mạng Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ngày càng sáng rõ. Các văn kiện Đại hội của Đảng tiếp tục khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản; lực lượng của cách mạng là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và toàn thể Nhân dân lao động; cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới, “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Đảng ta là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị, có học vấn chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động để đảm nhận sứ mệnh lịch sử to lớn được xác định rõ trong các văn kiện Đảng và nghị quyết chuyên đề về giai cấp công nhân. 13 Những tư tưởng xuất sắc về xây dựng Đảng mà đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đề xuất và lãnh đạo thực hiện vào những năm 30 của thế kỷ XX được Đảng bổ sung, hoàn thiện. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường. Công tác tổ chức bộ máy của Đảng có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các quy định, nguyên tắc, cơ chế vận hành tổ chức bộ máy ngày càng hoàn thiện. Các văn kiện về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ liên tục được bổ sung. Các nguyên tắc xây dựng Đảng được giữ vững. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm. Công tác giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được đẩy mạnh. Tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ lãnh đạo được đề cao; kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, dao động, hữu khuynh, xa rời lý tưởng cộng sản, xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại lợi ích của giai cấp, lợi ích của dân tộc; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch phản động, chống phá Đảng, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xa rời quần chúng Nhân dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng. 2. Tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, cũng như chí khí cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú và các thế hệ cha anh, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp * Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, là nơi sản sinh ra nhiều bậc danh nhân và chí sĩ. Hà Tĩnh tự hào là quê hương của Vua Mai Hắc Đế, là nơi sinh ra hai vị tướng Đặng Tất, Đặng Dung, quê hương của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng, cùng nhiều danh nhân văn hóa tên tuổi như Đại thi hào Nguyễn Du, nhà thơ, nhà quân sự, nhà kinh tế tài ba Nguyễn Công Trứ, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận... Đặc biệt, Hà Tĩnh rất vinh dự và tự hào là quê hương của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc ta suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phòng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tấm gương, khí tiết người cộng sản bất tử của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng luôn tỏa sáng, soi rọi, động viên, cổ vũ Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, kiên định, vững vàng niềm tin theo 14 con đường mà Đảng, Bác Hồ và các bậc tiền bối đã lựa chọn, vươn lên đạt những thành tựu to lớn trong chiến đấu, bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp. Ngay từ những năm 30 thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sức lan tỏa, chí khí cách mạng của đồng chí Trần Phú, phong trào đấu tranh của nhân dân Hà Tĩnh đã dấy lên mạnh mẽ. Tháng 03/1930, khi Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vừa mới thành lập đã cùng với Đảng bộ tỉnh Nghệ An phát động Cao trào cách mạng 1930 - 1931 sôi nổi, rộng khắp, đỉnh cao là sự ra đời của 170 làng Xôviết trong toàn tỉnh. Thắng lợi của Cao trào cách mạng 1930 - 1931 đã khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử, một Đảng mới ra đời ở một nước thuộc địa nửa phong kiến đã nắm quyền lãnh đạo cách mạng, phát động phong trào quần chúng rộng rãi, làm tan rã từng mảng hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến tay sai. Mặc dù bị kẻ thù đàn áp dã man, nhưng Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xôviết Nghệ - Tĩnh đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, giúp Đảng ta kịp thời đề ra đường lối đấu tranh đúng đắn, từng bước khôi phục để cùng cả nước dấy lên phong trào vận động dân chủ những năm 1936 - 1939. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Hà Tĩnh là một trong bốn tỉnh giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất cả nước. Sau Cách mạng tháng Tám, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đã xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương, dốc sức chi viện cho mặt trận, góp phần cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh vừa là hậu phương của tiền tuyến miền Nam, vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, nên phải đương đầu với những thử thách ác liệt và nhiều hy sinh tổn thất. Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nêu cao ý chí tự lực, tự cường vươn lên mạnh mẽ, giành nhiều chiến công hiển hách5 . Trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sức mạnh từ truyền thống tốt đẹp của quê hương, cũng như chí khí cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú và các thế hệ cha anh đang được Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh giữ gìn, bồi đắp, phát huy. Thời kỳ hòa bình xây dựng quê hương, đất nước, đặc biệt là từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Hà Tĩnh sớm thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp, nông 5 Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chỉ tính từ năm 1960 đến 1975, toàn tỉnh đã có 92.913 thanh niên lên đường nhập ngũ (chiếm 10% dân số lúc đó), 334.128 lượt người đi dân công hoả tuyến, 10.636 thanh niên xung phong; 13.024 người con của Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 100% đơn vị huyện, thị của Hà Tĩnh lúc bấy giờ đều được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.985 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 37.301 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 10.017 bệnh binh; 26.245 liệt sĩ. 15 nghiệp, dịch vụ phát triển. Được sự giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, kinh tế Hà Tĩnh liên tục tăng trưởng ở mức cao, đời sống nhân dân được cải thiện, văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc; an ninh - quốc phòng được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường… Năm 2023, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. Song, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, cùng với những quyết sách linh hoạt, sáng tạo, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, đồng hành tích cực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, với 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kết quả đó tạo thêm động lực để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nắm bắt thời cơ, vận hội, nhận rõ những khó khăn, thách thức, bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế thừa kết quả, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các chủ trương và giải pháp mới để tiếp tục tạo bứt phá trong phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 18 nghị quyết trên các lĩnh vực, tập trung xử lý những điểm nghẽn, tạo đột phá trong phát triển, nhất là về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung, tích tụ ruộng đất, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy giá trị văn hóa, khơi dậy ý chí của người Hà Tĩnh... Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức, viên chức. HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ động đề ra các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, huy động nguồn lực, khuyến khích phát triển sản xuất. Đối với những vấn đề mới, khó, các việc tồn đọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương trên cơ sở quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để chính quyền triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài chính, thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 16 Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu. Coi trọng việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Triển khai sâu rộng Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ cán bộ tiếp tục được quan tâm chăm lo, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các chỉ số cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng hành với doanh nghiệp, năm 2023, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 22 dự án trong nước tổng vốn đăng ký hơn 2.300 tỷ đồng và 02 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn 70 triệu USD; thành lập mới 1.200 doanh nghiệp. Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư, thông qua Hội nghị, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án có tổng vốn hơn 9.600 tỷ đồng, trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 219.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 8,05%, đứng 15/63 tỉnh, thành cả nước; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.966 tỷ đồng, đứng thứ 18 cả nước, trong đó thu nội địa đạt 9.179 tỷ đồng, vượt kế hoạch Trung ương và tỉnh giao. Đây là năm Hà Tĩnh thu thuế, phí cao nhất từ trước đến nay (đạt 6.862 tỷ đồng), góp phần cân đối thu chi ngân sách hằng năm của địa phương. Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được chỉ đạo đồng bộ, đến nay 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 60 xã nông thôn mới nâng cao, 15 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 11/13 địa phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; huyện Lộc Hà vừa được Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 3 đô thị trung tâm: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh được triển khai hiệu quả; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 31%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Giải quyết việc làm cho trên 23.000 lao động. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành có điểm trung bình các môn cao nhất cả nước. Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh, nâng tổng số danh nhân của Việt Nam được tổ chức UNESCO vinh danh 7 người, trong 17 đó Hà Tĩnh có 2 người. Chuông Chùa Rối được công nhận là bảo vật quốc gia. An sinh xã hội được chăm lo. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,01%. Quỹ hỗ trợ học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đi học đại học tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các em học sinh vươn lên học giỏi, đến nay đã hỗ trợ cho 316 em. Trong năm 2023 đã huy động xây dựng 25 nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh trú bão lũ và 2.533 nhà ở kiên cố cho người gặp hoàn cảnh khó khăn, lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã huy động xã hội hóa xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng và 7.510 nhà ở kiên cố cho người dân đã thực sự mang lại nhiều niềm vui, động lực cho hàng chục ngàn đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập, phát triển. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Sức mạnh nội sinh, tiềm năng, khát vọng, ý chí con người Hà Tĩnh ngày càng được lan tỏa, phát huy. * Phát huy truyền thống quê hương của đồng chí Trần Phú - Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đoàn kết, thống nhất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển Phát huy truyền thống quê hương của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, nhất là trong năm 2023. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường, đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, khơi dậy được tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân để vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng và phát triển, lan tỏa được truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của đất và người Đức Thọ. Việc quán triệt, học tập cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của cấp trên được thực hiện nghiêm túc. Công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện bố trí đúng người, đúng việc, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trước công việc được giao. Tập trung sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sau nửa nhiệm kỳ thực hiện đã có 3/4 chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ bản đạt kế hoạch, từ đầu nhiệm kỳ đến 12/2023 toàn huyện kết nạp được 468 đảng viên mới. Kinh tế tiếp tục phát triển, về thực hiện các chỉ tiêu nhà nước, đã có 10/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được tập trung, tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao đạt 3/9 tiêu, toàn huyện có 8/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/15 xã đạt chuẩn 18 nông thôn mới kiểu mẫu, 119/142 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 28 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao; bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,7 triệu đồng/người/năm. Công tác thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đạt được kết quả khả quan. Cụm công nghiệp huyện đã đưa các dự án vào hoạt động như Nhà máy may mặc xuất khẩu Appritech, Nhà máy bê tông Viết Hải, Nhà máy Bao bì Sông La Xanh; khởi công dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp huyện với diện tích 53,6 ha, tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng; khởi công và xây dựng dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ với tổng mức đầu tư 1.182 tỷ đồng. Cụm Công nghiệp Thái Yên các hạng mục chính đã hoàn thành, có 117 đơn vị đăng ký đầu tư, với diện tích là 53.410 m2, tỷ lệ lấp đầy trên 63%. Văn hóa - xã hội được chăm lo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phong phú, sôi nổi; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%, giải quyết việc làm cho 4.250 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,66%. Giáo dục huyện Đức Thọ luôn thuộc tốp đầu cả tỉnh. Thường xuyên quan tâm đảm bảo an sinh xã hội cho gia đình người có công, các đối tượng chính sách... Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”... tiếp tục đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương, gìn giữ và phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. * Xã Tùng Ảnh - nguyên quán của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú là một xã giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực, thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã đoàn kết nhất trí, nổ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện; văn hoá xã hội phát triển vững chắc, có nhiều khởi sắc; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được quan tâm, niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng cho địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các chính trị. Là đơn vị dẫn đầu về phong trào xây dựng nông thôn mới các giai đoạn. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã quyết nghị 29 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, nửa nhiệm kỳ qua đã tập trung tổ chức thực hiện đạt và vượt 24 chỉ tiêu, còn 5 chỉ tiêu cần tập trung trong nửa nhiệm kỳ còn lại. 19 Về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ nên đạt được kết quả khá toàn diện; phát động các đợt thi đua cao điểm, đến nay đã hoàn thành xây dựng 12 khu dân cư mẫu, xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu cuối năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/người/năm, đạt 86% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm, thủy sản 10%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng 35%; Thương mại, dịch vụ, thu nhập khác 55%. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng; 12/12 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; hằng năm có trên 95,5% hộ đạt gia đình văn hoá, đạt 106% kế hoạch. Các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị. Hiện nay, toàn xã còn 18 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,91%, hộ cận nghèo còn 16 hộ, tỷ lệ 0,81%. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tùng Ảnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng trong xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, các khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo của xã ngày càng khởi sắc, tình hình chính trị ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; hàng năm, chính quyền đều đạt đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, MTTQ và các đoàn thể luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương, Tỉnh tặng Bằng khen. Trong 03 năm liền, Đảng bộ được xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. *** Phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, đột phá chiến lược và Kết luận Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Rà soát các chương trình, kế hoạch hành động, xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc và thường xuyên bổ sung giải pháp thực hiện. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: Thứ nhất, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban 20 Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định về trách nhiệm nêu gương, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề năm 2024 của tỉnh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Thứ hai, chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên cơ sở quy định của Trung ương, căn cứ thực tiễn của tỉnh, tập trung thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phù hợp, hiệu quả. Rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; chủ động đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng hoạt động các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đội ngũ đảng viên, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt đảng trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đưa công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đi vào chiều sâu, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên làm tốt công tác đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm. Thứ ba, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, nhất là khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp sau thép, hạ tầng khu công nghiệp; nông, lâm nghiệp và thủy sản; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn, sản phẩm OCOP; khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới. Tập trung thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Tĩnh, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Phát triển thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận trở thành trung tâm đô thị phía Bắc; 21 Xây dựng Thị xã Kỳ Anh gắn với mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng và các vùng phụ cận trở thành trung tâm động lực tăng trưởng, từng bước hình thành trung tâm đô thị và công nghiệp ven biển phía Nam của tỉnh. Khai thác các trục giao thông trọng yếu để phát triển hiệu quả hành lang kinh tế đồng bằng ven biển gắn với quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam và quốc lộ ven biển; Hành lang dọc quốc lộ 8 gắn với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Hành lang phía Tây gắn với đường Hồ Chí Minh. Tăng cường liên kết nội tỉnh theo các trục phát triển Đông - Tây. Kết nối liên vùng với các tỉnh trong khu vực. Gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả hợp tác đối ngoại, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Thứ tư, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Khai thác các giá trị, di sản văn hóa, nhất là các di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh, gắn với lợi thế về điều kiện tự nhiên, lịch sử để phát triển mạnh du lịch, dịch vụ. Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư không gian văn hóa Nguyễn Du - Truyện Kiều. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm. Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong các hoạt động của đời sống xã hội, nhất là trong quản lý, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn trên cơ sở lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá, đấu thầu, tài chính, ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên chủ động rà soát, phân loại các vướng mắc, tồn đọng, xây dựng phương án, kế hoạch, phân công, giao trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân tập trung thực hiện, góp phần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thờ ơ, vô cảm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, trì trệ, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TU, Công văn số 156-CV/TU của Ban Thường 22 vụ Tỉnh ủy. Khuyến khích các mô hình mới, cách làm hiệu quả, cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, trọng danh dự, vì sự phát triển chung của tỉnh. Thứ sáu, huyện Đức Thọ, tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, giá trị văn hóa con người Đức Thọ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức trong sáng, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển chung của huyện; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; quan tâm bảo vệ môi trường; chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố vững chắc quốc phòng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung khai thác mọi nguồn lực, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao”. *** Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phú đối với cách mạng Việt Nam. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là dịp để toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. * MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 1. Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)! 2. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)! 3. Đồng chí Trần Phú - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất! 23 4. Đồng chí Trần Phú - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời! 5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 9. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước!

Nguồn: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

 Người đang truy cập: 29
 Tổng số truy cập: 2366303