Văn bản tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp lựa chọn, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và triển khai thí điểm “một số tthc, một số ngày không nộp văn bản giấy”
14/10/2023 07:56
   
Văn bản tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp lựa chọn, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và triển khai thí điểm “một số tthc, một số ngày không nộp văn bản giấy”
 Tải file đính kèm            

 Người đang truy cập: 34
 Tổng số truy cập: 2366308