Công văn về việc triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanhnghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
02/05/2024 02:48
   
Công văn về việc triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanhnghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
 Tải file đính kèm 1            
Nguồn: Công văn số : 857/UBND-KT&HT V/v triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số ngày 26/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh

 Người đang truy cập: 4
 Tổng số truy cập: 2370952